Algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie op de website, Facebook pagina of Instagram pagina van wolwinkel VAN DRAAD.

 

 1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf wolwinkel VAN DRAAD in Grou.

2. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Wolwinkel VAN DRAAD behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

 3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland en België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn.

 4. Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen. De winnaar zal door Wolwinkel VAN DRAAD worden gekozen uit alle deelnemers. Per platform (Facebook, Instagram en winkel) kan men 1 keer deelnemen. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook, Instagram of een bericht via wolwinkel.nl. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Wolwinkel VAN DRAAD zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Wolwinkel VAN DRAAD is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

 

5. Het prijzenpakket bestaat uit:

- het boek Vrolijke sokken breien

- Sock You Two

- 10 kleuren Jawoll sokkengaren waarvan de kleuren vooraf zijn bepaald DenDennis en Mr. Knitbear

Het pakket heeft een waarde van € 77,50 incl. BTW

 

In totaal worden er 3 pakketten verloot

 

1 pakket in de winkel en webshop door het doen van een aankoop

1 pakket via de facebookpagina www.facebook.com/wolwinkelvandraad door het liken van een bericht en het schrijven van een comment

1 pakket via Instagrampagina www.instagram.com/wolwinkelvandraad door het liken van een bericht, het taggen van een persoon en het schrijven van een comment.

 

6. De actie loopt van 21 oktober 2020 t/m 1 november 2020

7. Uitslagen van winacties worden via wolwinkel.nl, Facebook, Instagram en in de winkel bekend gemaakt op 3 november 2020. De winnaar zal worden gecontacteerd door Wolwinkel VAN DRAAD om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. Wolwinkel VAN DRAAD is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

8. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn niet op naam overdraagbaar. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs niet zou aannemen, is wolwinkel VAN DRAAD niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

9. Deze actie is niet gesponsord door derden

 

10. Deze actie is een initiatief van wolwinkel VAN DRAAD. Instagram en Facebook worden gevrijwaard van alle aansprakelijkheid betreffende deze actie.

© 2020 wolwinkel van draad | sitemap | rss